Zeytinlikler tehdit altında

  • 12:58 7 Şubat 2024
  • Ekoloji
 
AYDIN - Didim’de orman alan ve zeytinlik bölgelerin yakınına mermer ocağı açmak için ÇED süreci başlatıldı.
 
Aydın’a bağlı Didim ilçesinin Akbük Mahallesi'nde bulunan 23,90 hektarlık alana GZ Madencilik tarafından açılmak istenen mermer ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Maden işletme ruhsatı da bulunan bölge, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “orman alanı” olarak görünüyor. Arazi Varlığı Haritasına göre maden alanının tamamı fundalık vasıflı ormanlık alanda yer alırken, bölgede zeytin, kızıl çam ve maki tipi ağaçlar bulunuyor.
 
Maden sahasına ilişkin görüşü alınan Didim Belediyesi, bölgedeki ağaçların sökülecek olması ve madenin tozundan kaynaklı yaban hayvanlarının zarar göreceğini belirtirken, alan ve çevresinde bulunan zeytin ağaçlarının madenden etkileneceğini vurguladı. Halkın ekonomik açıdan sıkıntıya gireceğini belirten belediye görüşünde, yine turizminde etkileneceği bu açıdan ocağın uygun bulunmadığı aktarıldı. Öte yandan Aydın İl Tarım Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü de madeni uygun bulmadığı görüş yazısı ÇED dosyasında bulunuyor.
 
Ayrıca bölge 18 Mart 2018'de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar” haritasına göre deprem açısından yüksek tehlike olan yerler arasında değerlendiriliyor.