Kadınların yüzde 61'i kanser taramasından geçmemiş

  • 18:00 3 Nisan 2023
  • Sağlık/Spor
 
AMED - SES Amed Kadın Meclisi, meme kanseri hakkında yapılan anket çalışmaları sonucu 347 kadınla görüşme yaptıklarını belirtirken, meme kanserine dair testlerin yapılmadığını belirtti.
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şube Kadın Meclisi, meme kanseri hakkında yapılan anket çalışmasının sonuçlarını şubelerinde yaptıkları basın toplantısı ile paylaştı. Rapor, SES Amed Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak tarafından okundu. 
 
Önleyici tedbirler
 
Dünyada olduğu gibi Kurdistan kentlerinde de kanser nedenli ölümlerin yaygın olduğunu söyleyen Yıldız, sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme, normal vücut ağırlığına sahip olunması, hareketli yaşam şeklinin benimsenmesi, zararlı güneş ışınlarından korunmanın, çevresel ve kimyasal kanserojenlerden kaçınmanın önemli ölçüde kanserden koruyucu etkilere sahip olduğunu aktardı. Kanserin önlenmesine yönelik koruyucu halk sağlığı çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra meme kanseri gibi sık görülen kanserler için herhangi bir şikâyet ve bulgu olmadan teşhis edilmeleri için tarama yöntemleri bulunduğunu ifade eden Yıldız, tarama ile bu kansere bağlı ölümleri azaltmanın olanaklı olduğunu belirtti. 
 
Anket çalışması
 
Mamografi taraması ile erken evrede kemoterapi gereksinimi dahi olmadan sadece ameliyat ile tedavinin mümkün olduğuna işaret eden Yıldız, taramanın etkin kullanılmaması nedeniyle hastaların daha geç aşamada başvurmasıyla daha yoğun, sonuç alıcı olmayan tedavi gereksinimi doğduğunu dile getirdi. Yıldız, “Kanserden değil geç kalmaktan kork” sloganının önemine vurgu yaparak, “Belli bir yaşın üstündeki bireylerin erken teşhis için ve daha sonuç alıcı tedaviler için meme kanseri taramasının yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca kadınların her ay düzenli olarak evde yapabilecekleri kendi kendine meme muayenesi de erken teşhiste büyük rol oynamaktadır. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; Diyarbakır ilinde kadınların kanser taraması yapıp yapmadığını, yapmıyorlarsa olası nedenlerini, kadınların kendi kendine meme muayenesini bilip bilmediklerini, yerleşim yerlerine yakın Kanser Araştırma Merkezlerinin olup olmadığını, bu konudaki farkındalıklarını ve sağlığa erişimde yaşadıkları sıkıntıları tespit etmek için bu anket çalışması düzenledik” dedi.
 
347 kadınla görüşüldü
 
Meme kanserine dair anketlerini 35 yaş üstü 347 kadınla yaptıklarını aktaran Yıldız, şu verileri paylaştı: “Kadınların yüzde 67’si evli, yüzde 14’ünün hiç çocuğu yok, diğerlerinin en az bir çocuğu var, yüzde 37’si hiçbir eğitim almamış, yüzde 72’si şehir merkezinde yaşıyor. Bu kadınların yüzde 58’i daha önce KETEM’i duymuş, yüzde 45’i ‘Yaşadığınız yere yakın KETEM var mı’ sorusuna ‘bilmiyorum’ cevabı vermiş. ‘Ailenizde daha önce kanser tanısı alan var mı’ sorusuna yüzde 48’i evet cevabını vermiş, ‘Daha önce kanser taramasından geçtiniz mi’ sorusuna yüzde 61’i hayır demiş. ‘Sağlık merkezinde anadilinde sağlık hizmeti alamadığınız için ifade problemi yaşıyor musunuz’ sorusuna yüzde 58’i ‘evet’ demiş. ‘Evet diyenlerin yüzde 77’si kanser taramasına bu yüzden gidemediklerini belirtmiş. ‘KETEM’in yaşadığınız yere uzak olması gitmenize engel mi’ sorusuna yüzde 56’sı ‘evet’ demiş. ‘Kendi kendine meme muayenesi biliyor musunuz’ sorusuna ise yüzde 61’i ‘hayır’ yanıtını vermiş.”
 
Yıldız, meme kanserine karşı şu önerileri yaptı: 
 
“* Derhal koruyucu sağlık hizmetinin güçlendirilmesi
 
* Her yerleşim birimine KETEM’lerin kurulması
 
* KETEM’lerin bulunduğu yerlerin tüm halka duyurulması
 
* Kırsal kesimde yaşayan kadınların sağlığa erişimleri için köylerde düzenli taramaların yapılması ve kadınların sağlığa erişimlerinin olanaklarının yaratılması
 
* Sağlık kuruluşlarında anadilde sağlık hizmetinin hemen verilmeye başlanması
 
* Meme kanserinde farkındalık için her kadına ulaşacak şekilde anadilde kampanyaların yapılması
 
* Sağlık Müdürlüklerinin yıllık kanser vakalarını hem kamuoyuyla hem de sağlık örgütleriyle paylaşılması ve kapsamda ortak çalışma yürütmeleri.
 
Sağlık Bakanlığını acil olarak belirttiğimiz önlemleri almaya davet ediyoruz. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalık çalışması için her türlü çalışmayı yürüteceğimizi belirtiyoruz.”