AK'lama gerekçesi bu kez 'olumlu kanaat'

  • 09:03 28 Şubat 2024
  • Hukuk
 
Şehriban Aslan
 
RIHA - Wêranşar’da bir çocuğa tecavüzde bulunan Ahmet Ölçer’e verilen cezada uygulanan indirimin gerekçeli kararında failin yeniden suç işlemeyeceğine dönük mahkemece “olumlu kanaat oluştuğu” savunuldu.
 
Riha’nın (Urfa) Wêranşar (Viranşehir) ilçesinde 2018 tarihinde aynı mahallede yaşayan bir çocuğa sistematik cinsel taciz ve tecavüzde bulunan fail Ahmet Ölçer’in yargılandığı davanın karar duruşması 5 Şubat günü Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Faile “12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı” ve “suçun sistematik bir şekilde birden çok kez işlenmesi” suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, failin geleceğini düşünerek, cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. “Şantaj, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlali” suçundan 6 ay, failin suçu sistematik şekilde işlemesi sebebiyle 9 ay hapis cezası da “iyi hal indirimi” ile 7 ay 15 güne indirildi. “Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçlamasından verilen 5 yıl hapis cezasında da mahkeme “iyi hal indirimi” uygulayarak faile, 4 yıl 2 ay hapis ve 4 gün adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 
Çocuğun ve katılanların dinlenilmesinden vazgeçildi
 
Mahkeme verdiği kararın gerekçesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kararda, “Bozma ilamında adı geçenlerin dinlenmesine yönelik bir bozma nedeninin bulunmadığı… Adı geçenlerin tekrardan dinlenilmelerinin dosyaya gelinen aşamada bir katkı sağlamayacağı… Adı geçenlerin özel vekaletnameli vekil ile temsil edildiği ve ayrıca mağdurun CMK'nın 236/2’nci maddesi de gözetilerek tekrardan dinlenmesinin örselenmesine sebebiyet vereceği hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde mahkememizce mağdur ve katılanların dinlenilmesi amacıyla yazılmış olan talimatların iadesi istenilmiş ve mağdur ve katılanların açıklanan nedenlerle dinlenilmesinden vazgeçilmiştir” denildi.
 
Kararda, olay ile ilgili bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda failin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçları ile ilgili daha önce mahkemece yapılmış olan değerlendirmeleri etkileyecek yeni bir delile ulaşılamadığı belirtildi. Yine kararda bu nedenle de önceki kararda belirtildiği gibi failin üzerine atılı “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarını işlediğini kabul ettiği ifade edildi.
 
Olumsuz davranışı yokmuş
 
Kararın devamında şu ifadelere yer verildi:“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından cezalandırılmasına karar verilen sanık hakkında önceki kararımızdan farklı olarak; sanığın duruşma tutanağına yansıyan olumsuz davranışının bulunmayışı ve adli sicile yansıyan olumsuz geçmişe sahip olmadığı da dikkate alınarak TCK'nın 62’nci maddesinin uygulanmasına dair karar verilmiştir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki bozma sonrasında mahkememizce yapılan değerlendirme sonucunda; sanığın mağdur ile olan ilişkisini devam ettirebilmek amacıyla mağdura yönelik tehditleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde sanığın zincirleme şekilde şantaj suçunu işlediği mahkememizce kabul edilmiş. Sanığın bu suçtan dolayı da cezalandırılmasına karar verilmiştir.
 
Yeniden suç işlemez 
 
Yukarıda açıklandığı üzere bu suç yönünden de hüküm kurulurken sanık hakkında TCK'nın 62’nci maddesi uygulanmıştır. Dosya kapsamı ve suçların işleniş biçimi göz önünde bulundurulduğunda, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğu… Müsnet suçlardan dolayı giderilmesi gereken bir zararın bulunmaması, sanığın kabulü itibariyle CMK’nın 231/6’ncı maddesindeki tüm şartların oluştuğu anlaşıldığından; sanık yönünden şantaj ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilmiş olan mahkûmiyet kararları hakkında CMK’nın 231’inci maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildi.”
 
Ne olmuştu?
 
Riha’nın Wêranşar ilçesinde Ahmet Ölçer (64) adlı fail, aynı mahallede bulunan bir çocuğa sistematik şekilde cinsel taciz ve tecavüzde bulundu. Aynı zamanda çocuğun fotoğraflarını çekerek tehditlerde bulunan fail, ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Failin ele geçirilen telefonunda çocuğa ait zorla çekilen görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı. 2018’de “12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanan fail 2020 yılında “azami tutukluluk sürecinin aşılması” gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
 
Yargılamasına Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilen faile, “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan indirimsiz 20 yıl, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçundan 2 buçuk yıl, “şantaj cebir veya tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlali” suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Fail avukatı kararı istinafa taşırken istinaf, “mahkemenin iyi hal indirimi uygulaması” istemiyle cezayı bozdu. Adli kontrol şartına uymayan fail hakkında 2023 Temmuz ayında yakalama kararı çıkarıldı. Fail yakalama kararından 6 ay sonra Ocak ayından Riha'da gittiği bir hastanede GBT kontrolü sırasında yakalanarak tutuklandı.
 
İtiraz ettiler
 
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Aslı Ağar da verilen karara ilişkin itirazlarını sunduklarını belirtti.