Kadın Savunma Ağı: Sistem kadınların güvenliğini sağlamıyor

  • 15:54 3 Aralık 2022
  • Güncel
 
İSTANBUL - Kadın Savunma Ağı, 25 Kasım’a giderken kadınların şiddet ortamında kendilerini nasıl hissettiğini araştırmak amacıyla 23 şehirden 500 kadınla yaptığı anket sonucuna göre, sistemin kadınların güvenliğini sağlamadığını vurguladı.
 
Kadın Savunma Ağı, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne giderken, kadınların şiddet ortamında kendilerini nasıl hissettiğini araştırmak amacıyla 23 şehirden 500 kadınla yüz yüze ve online olarak bir anket çalışması yaptı. Kadınlarla yapılan anketin sonuçları ise Kadın Savunma Ağı’nın internet sitesinde yayınladı.
 
Şiddet her yerde
 
Anket hakkında bilgi veren Kadın Savunma Ağı, erkek-devlet-polis şiddeti karşısında kadınlar olarak artan cezasızlığı ve şiddetin hiçbir türünü kabul etmediklerini söylemekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Anket sonucunda, “Yaptığımız araştırma, kadın örgütlerinin çokça dile getirdiği gerçekleri yeniden açığa çıkardı. Anketten çıkan sonuçlardan ilki, kadına yönelik şiddeti önlemekle ve kadınları şiddet karşısında korumakla görevli kurumların kadınlar açısından güvenilir olmadığı. Araştırmamızın kadın mücadelesine güç vermesini ve devlete yükümlülüklerini hatırlatmasını umuyoruz. Sonuçlardan ikincisi, kadına yönelik şiddetin her türlüsünün her yerde olduğu. Kadınlar şiddetin farklı biçimlerine maruz bırakılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerlediklerini söylese de araştırmamız tam tersini ortaya koyuyor” denildi.
 
‘Sistem kadınların güvenliğini sağlamıyor!’
 
Araştırmaya göre kadınların neredeyse tamamının şiddete uğradığı belirtilen anket sonucunda, “İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede feshedildiği, nafaka hakkımızın elimizden alınmaya çalışıldığı bu süreçte, iktidar tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin ilerlediğine inanmak mümkün değil. Sonuçlardan üçüncüsü, şiddetin en çok yakınımızdaki erkeklerden geldiği. Dördüncüsü, kadınların şiddeti görmezden gelmediği. Beşincisi, adli makamların güvenilir olmadığı. Şiddete karşı devletin politikalar üretmesini bekliyoruz. Ancak gerçeğin böyle olmadığını da biliyoruz. Bu sistem kadınların güvenliğini sağlamıyor. Kadınların özelleştirilmiş politikalar istediğini söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz” sözleri kullanıldı.
 
‘Mücadelemizden vazgeçmiyoruz’
 
Sonuçların devamında şu ifadelere yer verildi: “Yaptığımız anket sonuçları gösteriyor ki kadınların şiddete maruz kalmasını önlemek ve engellemek devletin elindeki araçlarla mümkün. Kadınlar en çok aile içinde şiddete maruz bırakıldıklarını düşünürken iktidar ve yandaşları hala ailenin kutsallığından, ahlaktan bahsediyor. Kadınlar bu adaletsizliğe, eşitsizliğe, kazandığımız hakların alınmasına ve katledilen kadınlar için isyan etmeye sokaklara çıktığında da erkek-devlet şiddetine maruz bırakılıyor. Hayatımızın her alanına sirayet eden şiddete rağmen hayatta kalmaya çalışan kadınlar olarak haklarımızdan, mücadelemizden, birbirimizden, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.”