Çimento fabrikası için ikinci ‘ÇED gerekli değildir’ kararı da iptal edildi

  • 21:11 28 Şubat 2024
  • Ekoloji
MIUĞLA - Menteşe ve Deştin ilçelerini kapsayan çimento fabrikası için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararlarının iptali sonrasında Muğla Çimento Şirketi’nin itirazı üzerine açılan davada Danıştay, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptalini onayladı.
 
Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ve Yatağan ilçesi Deştin Mahallesi'ni kapsayan çimento fabrikası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından ikinci kez onaylanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararının Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine karşı Muğla Çimento Şirketi itirazda bulunmuştu. Danıştay bugün verdiği kararda ikinci ÇED kararının da iptaline karar verdi. Kararı olumlu bulan Deştin Çevre Platformu, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi yaptığı yazılı basın açıklamasında çimento fabrikası için öngörülen alanlardaki imar düzenlemelerinin de geri çekilmesi mücadelesi vereceklerini beyan etti.
 
‘Daha önce de ÇED iptal edilmişti’
 
Açıklamada mahkemenin verdiği bu kararla hak mücadelesi yürüten yaşam savunucularına ümit verdiği belirtilerek “Çimento Yıkım Projesinin başlangıcı 2006 yılıdır. 1. ÇED raporu Deştin köylülerinin açtığı dava sonucu 2015 yılında iptal edildi. Şu an iptali Danıştay’ca da onaylanmış olan 2.ÇED raporu ise 31 Aralık 2014 yılında bakanlıkça olumlu bulunarak onaylanmıştı. ADOÇİM Çimento, 2020 yılında Muğla Çimento’yu Cemal Karakurt’un sahibi olduğu Kent Çimento’ya satmış ve Muğla Çimento San.ve Tic. A.Ş, 2022 yılında çimento fabrikası inşaatına başlamıştı. Çimentocu şirkete karşı 27 Ocak 2022 yılında Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Deştin köylüleri tarafından, ardından Deştin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından iki ayrı ÇED İptal davası açılmış ve 2.Muğla İdare Mahkemesinde görülen her iki dava da kazanılmıştır. 2.Muğla İdare Mahkemesi 07 Temmuz 2023’de 2.ÇED’i iptali etmiştir’ denildi.
 
‘Çevre Düzeni Planından ‘sanayi alanı’ işaretlemesi kaldırılsın’
 
Açıklamada mücadelede yanlarında olan herkese teşekkür edilirken “Çimento Yıkım Projesinin tekrar canlandırılmaması için Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları iptal edilmeli ve Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan Deştin Tekağaçsırtı Mevkiinin “Sanayi Alanı” işaretlenmesi kaldırılmalıdır” sözlerine yer verildi. Açıklamada talepler gerçekleşene kadar hukuki ve eylem odaklı mücadeleye devam edecekleri de belirtili.